ลงพื้นที่พัฒนาโจทย์วิจัยโดยใช้ฐานวิจัยเดิม (ทุน สสส)

13 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยและบริการวิชาการ

วันนี้ ( 9 กันยายน 2563 ) เวลา 14.00 น. อาจารย์คมวิทย์ สุขเสนีย์ และอาจารย์ สุไลมาน หะโมะ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรฯ นายมุสตาซา ยูโซะ เเละนายซูไฮมี อีปง ได้ลงพื้นที่พัฒนาโจทย์วิจัยโดยใช้ฐานวิจัยเดิม (ทุน สสส) พร้อมต่อยอดแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงานและสร้างเครือข่ายชุมชนในอนาคตกับนายต่วนรุสลัน ผู้ใหญ่บ้านจือโร๊ะ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี