นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรมรับน้องใหม่สร้างสรรค์...

17 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรมรับน้องใหม่สร้างสรรค์...
...วันที่ 16 กันยายน 2563 คณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์สิงห์เทาชายแดนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่ และรุ่นน้อง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการกล่าวต้อนรับของคณาจารย์และบุคลากร กิจกรรมการมอบเข็มสัญลักษณ์หลักสูตรรัฐศาสตร์และหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสCovid 19 กิจกรรมเสวนารัฐศาสตร์ไม่ไร้น้ำยา และกิจกรรมการเฉลยสายรหัสและจัดเลี้ยงอาหารมื้อค่ำให้กับน้องใหม่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือทั้งคณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี #สิงห์เทาชายแดนใต้ #ครอบครัวสิงห์เทา