ลงพื้นที่มอบน้ำใจให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในเขตจังหวัดยะลา

18 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร
7 มกราคม 64 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่มอบน้ำใจให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในเขตจังหวัดยะลา...
...โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการประกอบอาหารกล่องให้ผู้ประสบภัย รวมทั้งข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องดื่ม โดยแบ่งโซนการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ 1.บ้านบาโด​ ตำบล​ยุโป อำเภอเมือง​ จังหวัด​ยะลา
2.ตำบลท่าสาป​ อำเภอเมืองยะลา
3.ตำบาลอ​ อำเภอรามัน​ จังหวัด​ยะลา​
4.ตำบลท่าธง​ อำเภอรามัน​ จังหวัด​ยะลา​
5.ตำบลสะเตงนอก​ อำเภอเมืองยะลา​
6.ชุมชนตลาดเก่า
7.ชุมชนมัรกัส
8.ชุมชนจารู​
...ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ ร้านซีซันแมกซ์ไทร์เซนเตอร์ พี่ๆจากศาลปกครองจังหวัดยะลา หลักสูตรการพัฒนาชุมชนที่สนับสนุนอุปกรณ์การประกอบอาหาร รวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวนเงิน 18,592 บาท (ข้าวกล่อง 200 กล่อง ชุดอาหารแห้ง 200 ชุด น้ำดื่ม 100 แพค) ...
...ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือตอบแทนคุณงามความดีในครั้งนี้...
...ชาวสิงห์เทาชายแดนใต้ขอเป็นกำลังใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ต่อสู้และผ่านพ้นบททดสอบครั้งนี้...