ร่วมแพ็ค​ถุงยังชีพกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา

18 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

8 มกราคม 2564 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ร่วมแพ็ค​ถุงยังชีพกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จำนวน 200 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย #สถานการณ์น้ำท่วมยะลาปี2564 #สิงห์เทาชายแดนใต้