ประชุมการจัดกิจกรรมชั้นปีเป็นฐานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/การอบรม

คณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฏหมายมหาชน เข้าร่วมอบรมการจัดกิจกรรมชั้นปีเป็นฐาน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ชั้น 3 ห้องประชุม บรา แง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา