เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร

เรียนนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ทุกท่าน เรานัดเจอกันอย่างพร้อมเพรียงหน้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 10:00 น เพื่อออกเดินไปยังไปคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมงานทางวิชาการ