มหกรรม มรย.วิชาการประจำปี 2561

19 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

ร่วมภาพกิจกรรมต่างๆของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ในงานมหกรรม มรย.วิชาการประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2561 ซึ่งในงานครั้งนี้หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชนได้จัดเตรียมกิจกรรมไว้ดังนี้ 1) บูธวิชาการ มีการนำเสนอโมเดลนวัตกรรมเครือข่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นชายแดนใต้สู่ตลาดโลก 2) บูธจำหน่ายสินค้า มีสินค้าวางจำหน่ายอย่างหลากหลายที่เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชายแดนใต้ และ 3) เวทีการแสดงดีเกฮูลูของนักนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน