โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "อาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440"

19 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 มีคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440 และส่งอาซูรอเข้าประกวดในกลุ่มประเภทความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในงานดังกล่าวผลงานอาซูรอของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์คว้ารางวัลมาอันดับที่ 3 ภายใต้แนวคิดคืนความสุขแก่ประชาชนในประเทศ