จัดนิทรรศการต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

21 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 2 มีนาคม 2563 อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ และอาจารย์ ดร.มัสวิณี สาและ นำนักศึกษากลุ่มเยาวชนผู้สนใจการผลิตไข่มุกโกปี๊เพื่อการส่งเสริมรายได้ ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน และสาขาการพัฒนาชุมชน จัดนิทรรศการต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา