หลักสูตร รปศ. มรย. จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการในหัวข้อ “การทำ Resume อย่างไรให้โดนใจ เพื่อใช้ในการสมัครงาน” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

28 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมอบรมเสริมทักษะและสร้างความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 120 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 – 405 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจาก นางสาวโรซซารี  มาฮะ ตำแหน่ง ข้าราชการครู  มาเป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติการในหัวข้อ “การทำ Resume อย่างไรให้โดนใจ เพื่อใช้ในการสมัครงาน”