งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดี และผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คณบดี และผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. (11ธ.ค.61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะผู้บริหารร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัน เดชพิชัย ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติชี้แจงแนวทางฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่