งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน ครั้งที่ 1/2562 และเตรียมรับการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันนี้ (21ม.ค.62)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงาน หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน ครั้งที่ 1/2562 และเตรียมรับการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่