งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน

วานนี้ (24 กรกฏาคม 2563) เวลา 10.00 น. ณ บริเวณศูนย์จัดการขยะครบวงจร (บริเวณ หลังอาคารคณะครุศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์สวพร  จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน The development Project of Yala Rajabhat University for Sustainable Green University โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้เกียรติเป็นประธานในพิธี หลังพิธีเปิดผู้ร่วมในพิธีดังกล่าวได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของสถานีพลังงานแก๊สธรรมชาติ

 

แกลเลอรี่