งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรม(ออนไลน์)พัฒนาศักยภาพการทำงาน

วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรม(ออนไลน์)พัฒนาศักยภาพการทำงาน หลักสูตร “เทคนิคการบริหารจัดการงานสำหรับพนักงานธุรการมือโปร” ยุค Digital 4.0 (เป็นพนักงานธุรการที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ) ให้ความรู้โดย ดร.สวนีย์  อ่อนสุวรรณ์ (ดร.เอ๋) จัดการอบรมโดย VICKK Training  

กำหนดการอบรมของทุกหลักสูตรดังนี้

9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1

10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที

10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2

12.00 – 13.00 พักเที่ยง

13.00 – 14.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3

14.00 – 14.15 พักเบรก 15 นาที

14.15 – 15.15 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

15.15 – 15.30 พักเบรก 15 นาที

15.30 – 16.15 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 5

แกลเลอรี่