งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรม(ออนไลน์)พัฒนาศักยภาพการทำงาน

วานนี้ (7 สิงหาคม 2563) บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรม(ออนไลน์)พัฒนาศักยภาพการทำงาน หลักสูตร “การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ Cutomer Srvice Excellence"  ให้ความรู้โดย ดร.สวนีย์  อ่อนสุวรรณ์ (ดร.เอ๋)จัดการอบรมโดย VICKK Training ณห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดการอบรมของทุกหลักสูตรดังนี้ค่ะ

8.30 Vickk Training ส่ง ID Password สำหรับเข้าห้องอบรมออนไลน์
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.00 – 14.15 พักเบรก 15 นาที
14.15 – 15.15 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4
15.15 – 15.30 พักเบรก 15 นาที
15.30 – 16.15 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 5

แกลเลอรี่