งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักงานและหัวหน้างานบริหารเข้าร่วมประชุมการบริหารความเสี่ยง

วานนี้ (17 ก.พ 63) ที่ห้องประชุมสุ่ย เจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาจารย์พอหทัย  ซุ่นสั้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายเลิศยศ  เผื่ออำนาจ หัวหน้างานบริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

แกลเลอรี่