งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วานนี้ (1 ก.ค 2563) ณ ห้องประชุมสุ่ย เจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาจารย์สวพร  จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ และอาจารย์พอหทัย  ซุ่นสั้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

แกลเลอรี่