งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมแชมพูสระผม

วันนี้ (3 มีนาคม 2563) อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์อภิชิต  อนุบุตร สาขาการการพัฒนาชุมชน ให้บริการแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมแชมพูสระผม  ณ ลานวัฒนธรรม ชั้น 1 คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคุณครู 2 ท่าน และ นักเรียน จำนวน 45 คน จากโรงเรียนบือดองพัฒนา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

แกลเลอรี่