ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น ส่งมอบผลงานวิจัยและผลงานจากการบริการวิชาการ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2566)  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น (หัวหน้าโครงการพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร เกียรตินฤมล อาจารย์ณัฐญาวีรย์ เบ็ญนา และนางสาวศศิธรอินน้ำหอม ส่งมอบผลงานวิจัยการออกแบบลวดลายผ้าบาติกพิมพ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และผลงานจากการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจในตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน โดยมี นายรุสลัน อารง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในการทำงานร่วมกันในอนาคตอีกด้วย วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2566)  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น (หัวหน้าโครงการพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร เกียรตินฤมล อาจารย์ณัฐญาวีรย์ เบ็ญนา และนางสาวศศิธรอินน้ำหอม ส่งมอบผลงานวิจัยการออกแบบลวดลายผ้าบาติกพิมพ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และผลงานจากการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจในตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน โดยมี นายรุสลัน อารง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในการทำงานร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

แกลเลอรี่