หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2562

หลักสูตรสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ (กลุ่มภาคีภาคใต้) ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้ากรอกข้อมูลได้ที่ http://eduservice.yru.ac.th/tcas/apply สอบถามโทร 073-299612 ขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวครูสังคมศึกษาคะ

แกลเลอรี่