ขอแสดงความยินดีกับ นายมรูวาน สะอะ

2 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

คณาจารย์หลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ของแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา นายมรูวาน สะอะ ที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในกิจกรรม "สัปดาห์รำลึกพระคุณครู" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

smileysmileysmiley