หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันราชภัฏ + กิจกรรม Big Cleaning Day 2563

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2563 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ร่วมทำความสะอาดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในกิจกรรม Big Cleaning Day ขอบคุณกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมความรู้รักสามัคคี และร่วมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

แกลเลอรี่