หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ “Social Studies Games” ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๖ กุภาพันธ์ ๒๕๖๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ “Social Studies Games” ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อร่วมรัก ความสามัคคีฉันพี่น้องภายใน ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่