ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนูรวาตี โดฆา

9 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชาสังคมศึกษา

 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นางสาวนูรวาตี โดฆา  รหัสนักศึกษา 405803007 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิขาสังคมศึกษา คณะมนุษศษสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลชนะเลิกในการประกวดเรียงความหัวข้อ “มนุษย์ไปไม่โกง”