หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวมูยาฮีดะห์ จิงจาเลาะ

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดี กับนางสาวมูยาฮีดะห์ จิงจาเลาะ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา "กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึก" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

แกลเลอรี่