หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงมุธิตาจิต ๒๕๖๑

ขอแสดงมุธิตาจิต ๒๕๖๑ 

การแสดงในชื่อ รำอวยพร กฤดากษีณศการขอบคุณทุกท่านนะคะ จากสาขาวิชาสังคมศึกษา

แกลเลอรี่