หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นาย อาดีลันห์ เจาะนะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นาย อาดีลันห์ เจาะนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสังคมศึกษา ซึ่งได้จัดทำโครงงานร่วมกับ นางสาวนาวาล ตาเยาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ และนายซูกิฟลี เจะนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ มอ. ปัตตานี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รุ่นอุดมศึกษา ในโครงการ Panus Thailand Logtech Award 2018 ในหัวข้อ Logistics is Everything จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัทพนัสเอสแซมบลีย์ 
ซึ่งหลังจากนี้นักศึกษาได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนการออกเรือของชาวประมงพื้นบ้านเพื่อสั่งอาหารทะเลสด สำหรับการส่งเข้าประกวดในเวทีอื่นต่อไป

แกลเลอรี่