ขอเชิญเข้าร่วมอบรมครูไม่ตรงสายกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

31 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมครูไม่ตรงสายกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2562 เข้าร่วมอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้นๆ สามารถสมัครได้โดยการลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค๊ดในใบประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หลักสูตรสังคมศึกษา โทร.086-5975191