ประชาสัมพันธ์กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

11 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม