กิจกรรม สัปดาห์รำลึกพระคุณครู

29 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รำลึกพระคุณครู ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ - ๓ ได้มารำลึกพระคุณครูถึงห้องหลักสูตร