ขอแสดงความยินดีกับ นายมรูวาน สะอะ

2 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์หลักสูตรสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา นายมรูวาน สะอะ ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี จาก ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในกิจกรรม "สัปดาห์รำลึกพระคุณครู" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

yesyesyes