ขอแสดงความยินดีกับนายนิอารีฟ นิมะ

17 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนายนิอารีฟ นิมะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย การเเข่งขันสุนทรพจน์ หัวข้อพหุวัฒนธรรม จัดการแข่งขันในวันที่ 10 กันยายน 2562 จัดโดย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี