ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชมรมชนบทสัญจร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

28 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชมรมชนบทสัญจร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิวรรณ รักษ์วงศ์ และอาจารย์ วิทิต บัวปรอท อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมชนบทสัญจร และนายอาดีลันห์ เจะนะ ประธานชมรมชนสัญจร เป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีพลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผอ.ศอ.จอส. 904 วปร. ภาค 4 เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ และชมรมชนบทสัญจรได้รับรางวัลเป็นชมรมที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ต้นแบบจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันนี้ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.