วันราชภัฏ + กิจกรรม Big Cleaning Day 2563

14 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันราชภัฏ + กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2563 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ร่วมทำความสะอาดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในกิจกรรม Big Cleaning Day

ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมความรู้รักสามัคคี และร่วมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม