ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิวรรณ รักษ์วงศ์

7 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มลิวรรณ รักษ์วงศ์

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์มลิวรรณ รักษ์วงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์