งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

      เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560  ณ  ห้องประชุมบราแง  ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์  เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารและชี้แจงนโยบาย  รวมทั้งแนะนำบุคลากรใหม่

แกลเลอรี่