งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2561 เมื่อวันที่ 20  ธันวาคม 2560  ณ ลานวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมกิจกรรม  รวมทั้งมีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์ฯ

แกลเลอรี่