งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับวงดิเกร์ฮูลู "บุหงารายา" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้ส่งวงดิเกร์ฮูลู "บุหงารายา" เข้าร่วมการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการแข่งขันวงดิเกร์ฮูลู  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดยะลาเข้าร่วมการแข่งขัน  และวงดิเกร์ฮูลู "บุหงารายา" คณะมนุษยศาสตรฯ สามารถรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดดังกล่าว

แกลเลอรี่