งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น"

วันที่ 5 กพ.2561 เวลา 09.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมกับหน่วยกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลา จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น"  ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยมี ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มาเป็นประธานในการอบรม โดยมี นาย วีระ หะนิมา เจ้าหน้าที่ศูนย์นเรนธร โรงพยาบาลศูนย์ยะลา เป็นวิทยากรในการบรรยายและมีคณะกรรมการมูลนิธิศาลเจ้าแม่ทับทิมยะลาและอาสากู้ภัยแม่ทับทิมร่วมในการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กิจกรรมนอกหลักสูตรและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ CPR ณ หัองประชุมราแง ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

แกลเลอรี่