งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับวง "บุหงารายาคลาสิค Huso band" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดแข่งขันดิเกร์ฮูลู มหกรรมเยาวชนรักบ้านเกิด

ในวันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2560 "บุหงารายาคลาสิค Huso band" เข้าร่วมประกวดการแข่งขันดิเกร์ฮูลู ในงานมหกรรมเยาวชนรักบ้านเกิด ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

แกลเลอรี่