งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกีฬาประเพณีมนุษย์-วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 19 "KAOSON GAME 2018" ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏยะลา เข้าร่วมกีฬาประเพณีมนุษย์-วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 19 "KAOSON GAME 2018" ระหว่างวันที่ 20 -22 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรวมกีฬา ในกีฬาประเพณีมนุษย์-วจก. ครั้งที่19 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โดยคว้ารางวัลชนะเลิศ จากกีฬา

  • ฟุตบอล
  • ฟุตซอล
  • บาสเก็ตบอลหญิง
  • วอลเลย์บอลชาย-หญิง
  • วอลเลย์บอลชาย-หญิง
  • ตะกร้อ

รางวัลรางชนะเลิศอันดับ 1 จากกีฬา

  • บาสเก็ตบอลชาย 
  • แบตมินตันคู่ผสม

รางวัลรางชนะเลิศอันดับ 2 จากกีฬา

  • เปตองหญิง

และในปี 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาประเพณีมนุษย์-วจก. ครั้งที่20 ณ มหาวิทยาราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่