งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

กรอกฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า Click

  • ขอเชิญศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปรับปรุงข้อมูล (Update) ของท่านในฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อทางคณะจะได้ติดต่อสื่อสารกับท่านในโอกาสต่างๆ และเพื่อให้ได้ข้อมูลความสำเร็จของท่านอันจะนำไปสู่การประกาศเชิดชูเกียรติ ในโอกาสต่อไป
  • สำหรับนักศึกษาที่กำลังจบการศึกษา สามารถเข้ามาอัพเดทข้อมูลท่านในระบบเพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาต่อไป