งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับสมัครผู้จบการศึกษา และนักศึกษาฝึกงาน สาขาภาษาจีน และภาษาอังกฤษ

บ.อิมเมจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่จบการศึกษา  และนักศึกษาฝึกงานด้านภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน และการท่องเที่ยว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

          **หมายเหตุ  นักศึกษาฝึกงาน มีสวัสดิการและเบี้ยเลี้ยง

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด