งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมอบรมผู้นำ 360 องศา

วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมผู้นำ 360 องศา ให้กับคณะกรรมการสโมสรศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำ โดยมี อาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ อาจารยเป็นวิทยากรในการให้ความรู้

แกลเลอรี่