งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมการประกวดเฟรชชี่ ภายใต้โครงการ “Huso Freshmen The Musical Contest 2018”

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการประกวดเฟรชชี่ ภายใต้โครงการ “Huso Freshmen The Musical Contest 2018” เมื่อวันพุธ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีหลักสูตรที่ส่งทีมเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 14 ทีม  ผลการแข่งขันปรากฎว่า

             รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ ค.บ.

             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมจากหลักสูตรภาษาไทย ศศ.บ.

             รางวัลชมเชย ได้แก่ หลักสูตรภาษาไทย ค.บ.

             รางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีมจากหลักสูตรภาษาไทย ค.บ.

             รางวัลการแต่งกาย ได้แก่ ทีมจากหลักสูตรภาษาไทย ค.บ. และทีมจากหลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ

แกลเลอรี่