งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมดีๆของนักศึกษาคณะมนุษยฯ ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

กิจกรรมดีๆของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

        วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ/อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน นำนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ห้อง2/2และ2/3 ทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

แกลเลอรี่