งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ปี 2561

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440/2561 เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดย ผศ.สุพร  สุนทรนนท์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ร่วมกวนขนมอาซูรอและให้กำลังใจคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ฯ ทั้ง 15 หลักสูตรที่ได้ร่วมมือร่วมใจกวนขนมอาซูรอ โดยแต่ละหลักสูตรได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขัน ซึ่งมี 2 ประเภท คือ  ประเภทสร้างสรรค์ และประเภทรสชาติ

แกลเลอรี่