งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วงดนตรีสากลคณะมนุษยศาสตร์ฯ HU-SO Poli Thai Art ร่วมแสดงในกิจกรรมประกวดคัดเลือกพิธีกรหน้าใหม่

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำวงดนตรีสากล HU-SO Poli Thai Art ซึ่งมีอาจารย์จรัญ พิทักษ์ธรรม เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุมวง เข้าร่วมแสดงในกิจกรรมประกวดคัดเลือกพิธีกรหน้าใหม่ ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา โดยมี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

แกลเลอรี่