งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันอังคาร (18 ธ.ค. 2561)

กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันอังคาร (18 ธ.ค. 2561)

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายให้ส่วนราชการและนักศึกษาในแต่ละคณะเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นั้น

      ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในทุกๆวันอังคารของภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2561

#ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน และนักศึกษาทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้มากๆครับ

#และขออภัยในความไม่สะดวกในกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับ

#สภาพอากาศแบบนี้ชอบเกิดขึ้นในวันอังคารจริงๆเลยครับ

แกลเลอรี่