งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

HU-SO มอบความสุขวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมมอบความสุขให้แก่เด็กๆในจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา โดยมีกิจกรรมตอบคำถาม เล่นเกม แจกน้ำแข็งโบราณ ขนม และของขวัญของรางวัลอย่างสนุกสนาน   ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมเยี่ยมชมให้กำลังใจและมอบของขวัญให้แก่น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในซุ้มของคณะมนุษยศาสตร์  พร้อมด้วย อาจารย์สวพร จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ  อาจารย์วรากร  แซ่พุ่น  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ   อาจารย์พอหทัย  ซุ่นสั้น  ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ  รวมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมให้กำลังใจและแจกของขวัญให้แก่น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 

แกลเลอรี่